προϊόν

Golden Greek AVS by Imeo

The third auto feeding system for standard atomizers that is attached on GGTS in hybrid style, only from Golden Greek and Imeo!


We all know how painful the dripping is. Nobody wants to put every minute some drops of liquid inside his atomizer to vape. All vapers need a system that will eliminate the need of dripping. A system that will give the ability to the user to vape at least 4-5 hours without the need to refill.

GG AVS is an auto-feeding system that does exactly that. It eliminates the need of dripping on atomizers. You simply screw your atomizer inside the AVS, open the cap, put liquid between tank and atomizer, close the cap and vape for hours!

Golden Greek AVS has air control and it can be attached only on GGTS.


It is a Golden Greek atomizers and mods construction, vape it, you deserve it!


AVS PHOTO GALLERY


AVS VIDEO REVIEWS


AVS PARTS


stores to buy

123 προβολές

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλ/σης

ηλεκτρονικά τσιγάρα από τον Imeo

GG atomizers and mods logo