προϊόν

Golden Greek and Imeothanasis with Dirk Oberhaus at Stuttgart vapefest, May 2018

A great guy, a great friend, a great Golden Greek reviewer.

Dirk Oberhaus. Enjoy him.


Be always well my good friend!
DIRK OBERHAUS AND IMEO

29 προβολές

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλ/σης

ηλεκτρονικά τσιγάρα από τον Imeo

GG atomizers and mods logo