προϊόν

Bishopheals interviews Imeo from Golden Greek

Bishopheals started his reviews with the Golden Greek line because of his big love for the GG devices. He is a great person, a great friend, and a great reviewer. We all at the Golden Greek company thank you for your work on GG line Bish!Bishopheals and Imeo
Bishopheals and Imeo

BISHOPHEALS WITH IMEO

43 προβολές

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλ/σης

ηλεκτρονικά τσιγάρα από τον Imeo

GG atomizers and mods logo