προϊόν

Golden Greek honors Thanos Mikroutsikos


A few days ago Thanos Mikroutsikos decided to let us walk alone on the dark path of life, but leaving us with a powerful headlamp to avoid losing our way.

Although I didn't know Thanos personally, although I was close enough to meet him, I know he was the man we all need next to us. Lucky Andreas Mikroutsikos has been with him for many years, and I sincerely wish we knew only such persons in our lives that give us the impetus to go higher. As high as Thanos went and a little more.


324 προβολές

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλ/σης

ηλεκτρονικά τσιγάρα από τον Imeo

GG atomizers and mods logo