προϊόν

"Golden Gene" flavor shot and short fill liquid by Golden Greek atomizers and mods

Instructions for use: Add 10ml of vegetable glycerine with or without nicotine to obtain a total result of 60ml.
"Golden Gene"


Do you remember your joy when you were a kid and someone brought you your very first bag of candies? Was this a great moment in your life? Feel like this again with the Golden Gene flavor shot and short fill liquid.


GG Golden Gene is a mixture of cooked vanilla, butter biscuit and sugar, burned on its surface. This secret custard recipe will make you feel like eating a spoonful of a sweet and delicious dessert and it will wake up all your senses!


Because the Gene is Golden and never forgets or fails.


It is a Golden Greek atomizers and mods construction, vape it, you deserve it!GOLDEN GENE PHOTO GALLERΥ


GOLDEN GENE VIDEO REVIEWS


stores to buy

192 προβολές

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλ/σης

ηλεκτρονικά τσιγάρα από τον Imeo

GG atomizers and mods logo