προϊόν

"Dark Mamba" flavor shot and short fill liquid by Golden Greek atomizers and mods

Instructions for use: Add 10ml of vegetable glycerine with or without nicotine to obtain a total result of 60ml.
"Dark Mamba"


The GG Dark Mamba hits like a moving train and tastes exactly as you want to taste.


It is composed with a variety of Burley and Virginia tobaccos. By combining these two ingredients in perfect balance, we achieved the ideal elixir. We added caramelized, cooked nuts to give you a sweet and dry flavor at the same time. Probably the best RY4 you've ever taste!


Try our very best flavor shot and short fill liquid and be sure that you will be totally impressed. It is not just a regular liquid, it is a high end product, made to satisfy your senses, made to explode your mind!DARK MAMBA PHOTO GALLERY


DARK MAMBA VIDEO REVIEWS


stores to buy

89 προβολές

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλ/σης

ηλεκτρονικά τσιγάρα από τον Imeo

GG atomizers and mods logo