προϊόν

Golden Greek AFS V2

AFS V2 is the second auto feeding system for standard atomizers, only from Golden Greek!!


We all know how painful the dripping is. Nobody wants to put every minute some drops of liquid inside his atomizer to vape. All vapers need a system that will eliminate the need of dripping. A system that will give the ability to the user to vape at least 4-5 hours without the need to refill.


GG AFS V2 is an auto-feeding system that does exactly that. It eliminates the need of dripping on atomizers. You simply screw your atomizer inside the AFS V2, open the cap, put liquid between tank and atomizer. and vape for hours!


Golden Greek AFS V2 has air control and it can be attached to every Mod.


It is a Golden Greek atomizers and mods construction, vape it, you deserve it!AFS V2 PHOTO GALLERY


AFS V2 VIDEO REVIEWS


AFS V2 PARTS


stores to buy

274 προβολές

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλ/σης

ηλεκτρονικά τσιγάρα από τον Imeo

GG atomizers and mods logo