προϊόν

Golden Greek AFS V1 by Imeo

The first auto feeding system for standard atomizers that can be attached on any Mod, only from Golden Greek!!


We all know how painful the dripping is. Nobody wants to put every minute some drops of liquid inside his atomizer to vape. All vapers need a system that will eliminate the need of dripping. A system that will give the ability to the user to vape at least 4-5 hours without the need to refill.


GG AFS V1 is an auto-feeding system that does exactly that. It eliminates the need of dripping on atomizers. You simply screw your atomizer inside the AFS V1, open the cap, put liquid between tank and atomizer. and vape for hours!


Golden Greek AFS V1 can be connected on every Mod out there with a 901 connector.


It is a Golden Greek atomizers and mods construction, vape it, you deserve it!AFS V1 PHOTO GALLERY


AFS V1 VIDEO REVIEWS


AFS V1 PARTS


stores to buy

187 προβολές

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλ/σης

ηλεκτρονικά τσιγάρα από τον Imeo

GG atomizers and mods logo