VAPOR22224.jpg

GOLDEN GREEK

από τον Imeo

Οι Επαγγελματίες του Ατμίσματος

Amadeus RDA - RTA - RDTA - SQUONK TANK and more by Golden Greek


Amadeus RDA

Amadeus dripper and tank is the one and only machine in the market that can do simply everything. Ask GG Amadeus to do what you need and Amadeus will do it for you!

GG Amadeus is the new dripper from Golden Greek that carries the ability to be transformed to a tank with a simple move and much more capabilities!


Features of Amadeus dripper and tank:

 • You can raise the whole e-cig by keeping it from Amadeus' body and you are still safe to go because of the internal channel inside the body that allows the last of the 3 o-rings to tight the body on base.

 • Regular pin.

 • BF pin.

 • Change from regular pin to BF pin with or without tools.

 • BF pin is closed on its top to avoid any liquid in unpleasant places.

 • BF pin sends liquid directly to the 4 legs of the wick and not just to the bottom of the deck.

 • Ability to change air pins without tools, without destroying the resistance, without interfering with liquid, and even without opening the deck, for the exactly right way of vaping.

 • Easy way to clean any gurgling by unscrewing the base, without the use of tools or blowing air from the drip tip creating a mess.

 • Ability for MTL with 1 wire, MTL with 2 wires, MTL with 1 wire and only bottom air, MTL with 1 wire and only side air, MTL with 2 wires and only bottom air, MTL with 2 wires and only side air, DTL with 1 wire, DTL with 2 wires, DTL with 1 wire and only bottom air, DTL with 1 wire and only side air, DTL with 2 wires and only bottom air, DTL with 2 wires and only side air, DTL with side and bottom air at the same time.

 • Ability to move posts closer for MTL wires, meaning great taste because of the short legs of the wire.

 • Adjustable bottom and side air on MTL and DTL vaping.

 • You will get one more tube for even better MTL vaping. As you may know, a ring can't really seal air holes.

 • 1 cone after 1 curve on cap for super extra taste.

 • Removable and replaceable spitback protection.

 • Ability to add one more spitback protection.

 • Ability to replace spitback protection with mesh.

 • No reason to search matching the wire with the side air holes. The body goes automatically to the right place, exactly in the middle of the wire.

 • Flavor exactly to your needs because of the 3 ways that air hits the wire (bottom, side, both).

 • Very easy to transform it to tank with just a simple pull of the RDA body and by a simple push of the tank to the base.

 • Tank carries liquid control.

 • Ability to add extra liquid capacity with an extension tube.

 • Ability to add the extended liquid capacity without tools and without emptying the tank.

 • Ability for BF on tank mode.

 • You can close the liquid control of the tank and squeeze from bottle. That way you can taste different liquids. Or, you can simply push some nicotine from your squonker in specific hours during the day, while the rest of the day you vape with lower nicotine or without nicotine.

 • Ability to feed only the one leg of every wick.

 • Side-air holes are not part of the deck and not even in the same row with the wire, to avoid leakage when you put your mod in side position.

 • It vapes even if the bottom air pin is put in 180 angle in single wire mode with reduced smoke in case you need to go invisible.

 • If you see any gurgling it's because you didn't put the wick the right way. But don’t worry just close the liquid control.

 • Some people thought that the construction was chrome plated. The dream of people to make steel looks like chrome is done!

24mm in width (RDA mode)

28mm in height (RDA mode)

46mm in height (5ml mode)

37mm in height (2ml mode)


GG AMADEUS COMES IN SS 316 MATERIAL AND IN TITANIUM MATERIALAMADEUS PHOTO GALLERY


AMADEUS VIDEO REVIEWS


AMADEUS PARTS

AMADEUS RDA - RTA - RDTA - SQUONK TANK ΑΠΟ ΤΗΝ GOLDEN GREEK


Ο Amadeus dripper και τανκ είναι ο πρώτος και μοναδικός ατμοποιητής στην αγορά που μπορεί να κάνει απλά τα πάντα. Ζητήστε από τον GG Amadeus να κάνει ό, τι χρειάζεστε και ο GG Amadeus θα το κάνει για εσάς!

Ο νέος dripper από την Golden Greek με την ικανότητα να γίνεται τάνκ ατμοποιητής με μια απλή κίνηση και με πολλές ακόμη δυνατότητες είναι τελικά εδώ!Χαρακτηριστικά ατμοποιητή amadeus:

 

 • Μπορείτε να σηκώσετε τον amadeus κρατώντας τον από το σώμα του διότι τα o-ring του κρατάνε σφιχτά το σώμα στην βάση.

 • Κανονικό πινάκι.

 • BF πινάκι.

 • Αλλάξτε από το κανονικό σε BF πινάκι με ή χωρίς εργαλεία.

 • Το πινάκι BF είναι κλειστό στην κορυφή του για να αποφύγετε τυχόν διαρροή.

 • Το πινάκι BF στέλνει υγρό απευθείας στα 4 πόδια του φυτιλιού και όχι μόνο στη βάση του ατμοποιητή.

 • Δυνατότητα αλλαγής των πινακίων χωρίς εργαλεία, χωρίς να καταστρέφεται η αντίσταση, χωρίς να λερώνεστε με υγρά, ακόμα και χωρίς να ανοίξετε το deck.

 • Εύκολος τρόπος για να καθαρίσετε τυχόν γουργούρισμα, απλώς ξεβιδώνοντας τη βάση και καθαρίζοντας την χωρίς τη χρήση εργαλείων ή φυσώντας αέρα από το drip tip που θα δημιουργούσε σταγονίδια στα χέρια σας και στα ρούχα σας.

 • Δυνατότητα MTL με 1 σύρμα, MTL με 2 σύρματα, MTL με 1 σύρμα και μόνο αέρα κάτω, MTL με 1 σύρμα και μόνο πλευρικό αέρα, MTL με 2 σύρματα και μόνο αέρα κάτω, MTL με 2 σύρματα και μόνο πλευρικό αέρα, DTL με 1 σύρμα, DTL με 2 σύρματα, DTL με 1 σύρμα και μόνο αέρα κάτω, DTL με 1 σύρμα και μόνο πλευρικό αέρα, DTL με 2 σύρματα και μόνο αέρα κάτω, DTL με 2 σύρματα και μόνο πλευρικό αέρα, DTL με πλευρικό και κάτω αέρα ταυτόχρονα.

 • Ικανότητα μετακίνησης των πόλων πιο κοντά για σύρματα MTL, που σημαίνει καλύτερη γεύση λόγω των κοντών ποδιών του σύρματος.

 • Ρυθμιζόμενος κάτω και πλευρικός αέρας σε MTL και DTL.

 • Θα παραλάβετε ένα ακόμα σώμα για ακόμα καλύτερη απόδοση του MTL. Όπως ίσως γνωρίζετε, τα δαχτυλίδια δεν σφραγίζουν τελείως τις τρύπες του αέρα.

 • 1 κώνος μετά από 1 καμπύλη στο καπάκι για εξαιρετική γεύση.

 • Αφαιρούμενη και αντικαταστάσιμη προστασία από spitback.

 • Δυνατότητα να προσθέσετε μία ακόμα προστασία spitback.

 • Δυνατότητα αντικατάστασης της προστασίας από spitback με mesh.

 • Το σώμα "κουμπώνει" αυτόματα στο σωστό μέρος, ακριβώς στη μέση του σύρματος αντίστασης όταν το τοποθετείτε.

 • Γεύση ακριβώς στις ανάγκες σας, λόγω των 3 τρόπων που ο αέρας χτυπά το σύρμα (κάτω, πλευρά, και τα δύο).

 • Πολύ εύκολο να το μετατρέψετε σε τάνκ απλώς τραβώντας το σώμα RDA και ωθώντας τη δεξαμενή στη βάση.

 • Έλεγχος υγρών.

 • Ικανότητα προσθήκης επιπλέον χωρητικότητας υγρού με προέκταση.

 • Δυνατότητα προσθήκης της εκτεταμένης χωρητικότητας υγρών χωρίς εργαλεία και χωρίς άδειασμα της δεξαμενής.

 • Δυνατότητα για BF στη λειτουργία τάνκ.

 • Μπορείτε να κλείσετε τον έλεγχο υγρών της δεξαμενής και να στείλετε υγρό στον ατμοποιητή από το squonker σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δοκιμάζετε διαφορετικά υγρά. Ή, μπορείτε απλά να ατμίσετε με μεγαλύτερο ποσοστό νικοτίνης σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το υπόλοιπο της ημέρας με χαμηλότερη νικοτίνη ή και χωρίς νικοτίνη.

 • Δυνατότητα να τροφοδοτηθεί μόνο το ένα σκέλος κάθε φυτιλιού.

 • Οι οπές πλευρικού αέρα δεν είναι μέρος του deck και ούτε σε οριζόντια θέση με το σύρμα, για να αποφευχθεί διαρροή όταν βάζετε το mod σας σε πλευρική θέση.

 • Ατμίζει ακόμη και αν το πινάκι του αέρα είναι τοποθετημένο σε γωνία 180 μοιρών (σε λειτουργία μονής αντίστασης), με μειωμένο καπνό σε περίπτωση που χρειαστεί να ατμίσετε με λίγο ατμό.

 • Αν ακούτε γουργούρισμα είναι επειδή δεν βάλατε το φυτίλι με τον σωστό τρόπο. Αλλά μην ανησυχείτε, απλά κλείστε τον έλεγχο υγρών.

 • Μερικοί φίλοι θεώρησαν ότι η κατασκευή ήταν επιχρωμιωμένη. Το όνειρο των ατμιστών λοιπόν να κάνουν το χάλυβα μοιάζει με χρώμιο πραγματοποιήθηκε!

 

Πλάτος 24 mm ( RDA)

28 χιλιοστά σε ύψος ( RDA)

46 χιλιοστά σε ύψος (5 ml)

37 χιλιοστά σε ύψος (2 ml)


Ο ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ GG AMADEUS ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΥΛΙΚΟ SS 316 ΚΑΙ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥAMADEUS ΓΚΑΛΕΡΙ


AMADEUS ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ


AMADEUS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

gg logo

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Lee για την υποστήριξή του με ειδήσεις περί της εταιρείας, στον Ariel γιά την ενημέρωση του GG wiki και των αύξοντων αριθμών των GG κατασκευών, στον Philgood για τη συνεχή  υποστήριξή του παρουσιάζοντας τα προϊόντα της εταρείας, στον Nudelholz για τις υπέροχες φωτογραφίες του, στον Gerhard Grozurek για την συνεχή υποστήριξή του, στους υπόλοιπους παρουσιαστές όπως ο George Batareykin,  ο Qorax Stan, ο VarosVapor, ο Scott, ο Dirk Oberhaus. o Mike Godwin, Klaus Jedelsky, Nikos Babasidis και πολλοί άλλοι, στον Gekka  για την ιδέα του Cybrillion, στους πωλητές μας που προσπαθούν να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, στο ECF για την υποστήριξή του και φυσικά σε όλους τους χρήστες GG που αγαπούν και υποστηρίζουν τα προίόντα μας όπως οι Runar, Frank Muders, Ottelo, Hernan, Froy, Gino, Φώτης, Didio, Tsourekas Vasilios και σε πολλούς άλλους. Από την πλευρά μας, είμαστε και θα είμαστε πάντα εδώ για όλους εσάς.

Ιδιοκτησία © 2009-21 Golden Greek L.T.D. ™ | All Rights Reserved