ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ GOLDEN GREEK

ηλεκτρονικά τσιγάρα

Εισαγωγή

Αυτοί οι Κανονικοί Όροι και Προϋποθέσεις που είναι γραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση της ιστοσελίδας μας Golden Greek από εσάς που είναι προσβάσιμη από το http://gg-goldengreek.com/.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Προτύπου Όρων και Προϋποθέσεων και του Γενικού Όρου Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Οι ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που διαθέτετε, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, η GOGR ENTERPRISES LTD ή / και οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υλικών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.


Περιορισμοί

Περιορίζεστε συγκεκριμένα από όλα τα παρακάτω:

    την πώληση, τη διαμεσολάβηση ή / και την εμπορική διάθεση οποιουδήποτε υλικού ιστοτόπου.

    χρησιμοποιώντας τον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να είναι επιζήμιο για αυτόν τον Ιστότοπο.

    χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο.

    η χρήση αυτού του ιστότοπου ενάντια στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα.

Ορισμένες περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύονται να έχουν πρόσβαση από εσάς και η GOGR ENTERPRISES LTD μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτήν την Ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.
Το περιεχόμενό σας

Στους παρόντες Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου, το "Περιεχόμενο σας" θα σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Με την εμφάνιση του περιεχομένου σας, παρέχετε στην GOGR ENTERPRISES LTD μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, υποδεέστερη άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε μέσο.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να εισβάλει σε δικαιώματα τρίτων. Η GOGR ENTERPRISES LTD διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο σας από αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.


Πολιτική απορρήτου

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.
Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» με όλα τα λάθη του και η GOGR ENTERPRISES LTD δεν εκφράζει παραστάσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.


Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η GOGR ENTERPRISES LTD, ούτε οποιοδήποτε από τα στελέχη της, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή είναι συμβατική. Η GOGR ENTERPRISES LTD, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της, των διευθυντών και των υπαλλήλων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.


Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε στο έπακρο τη GOGR ENTERPRISES LTD από και έναντι οποιονδήποτε ή / και όλων των ευθυνών, των εξόδων, των αιτημάτων, των αιτίων της αγωγής, των ζημιών και των εξόδων που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παράβασή σας οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.


Διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι διατάξεις αυτές διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.


Διακύμανση όρων

Η GOGR ENTERPRISES LTD δικαιούται να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και κατά τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου αναμένει να επανεξετάζετε τους παρόντες Όρους σε τακτική βάση.


Ανάθεση εργασίας

Η GOGR ENTERPRISES LTD δικαιούται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να αναθέτει σε τρίτους τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αναθέσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.


Πλήρης συμφωνία

Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της GOGR ENTERPRISES LTD και εσάς σε σχέση με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συμφωνίες.


Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλαδος και θα υποβάλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ελληνική πλευρά για την επίλυση τυχόν διαφορών.

     GOLDEN GREEK     ατμοποιητές - mods - υγρά αναπλήρωσης

Οι επαγγελματίες του ατμίσματος